Studiuj na topowych kierunkach w Akademii Zamojskiej!

Studiuj na topowych kierunkach w Akademii Zamojskiej!

Prestiżowe studia prawnicze, unikatowy w skali kraju kierunek rynek sztuki i zarządzanie w kulturze czy dające dyplom inżyniera studia na przyszłościowym kierunku mechanika i budowa maszyn – to tylko niektóre z propozycji studiów oferowanych przez Akademię Zamojską. Uczelnia na tych kierunkach daje możliwość zdobycia tytułu licencjata, inżyniera oraz magistra.

AZ posiada w swojej ofercie jednolite, 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo. To renomowany kierunek, który cieszy się uznaniem społecznym, ze względu na szerokie perspektywy kariery w różnych zawodach prawniczych jak adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, czy notariusz. Jak podkreślają władze Uczelni, kadrę wykładowców na tym oraz innych kierunkach stanowią przede wszystkim fachowcy i eksperci w swojej dziedzinie, bowiem są to studia o profilu praktycznym, na co głównie zwracają obecnie uwagę pracodawcy.

Kadra składa się w dużej mierze z praktyków, min.: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników – wylicza mec. dr Ryszard Pankiewicz, adwokat,  kierownik Zakładu Prawa Akademii Zamojskiej oraz podkreśla nacisk na praktyczne umiejętności w trakcie studiów – Uzupełnieniem wiedzy zdobytej w murach uczelni są praktyki zawodowe, które będą odbywały się m.in.: w sądach powszechnych, prokuraturze, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, kancelariach notarialnych, kancelariach komorniczych, a także w organach administracji rządowej i samorządowej. 

Z kolei rynek sztuki i zarządzanie w kulturze to kierunek unikatowy w skali kraju, który umożliwia nie tylko zdobycie cennej wiedzy z tego zakresu, ale także nawiązanie relacji z osobami już działającymi w tym środowisku. Zajęcia prowadzą bowiem historycy sztuki, osoby zawodowo związane z rynkiem sztuki, analitycy rynku, eksperci różnych dziedzin rzemiosła artystycznego oraz kuratorzy muzealni.

Staranny i wszechstronny dobór kompetentnych wykładowców, którzy przede wszystkim są ludźmi z branży, zapewnia bezpośredni dostęp do praktycznych informacji z każdej dziedziny, od prawa autorskiego, poprzez funkcjonowanie domów aukcyjnych, po obrót dziełami sztuki – mówi dr Piotr Kondraciuk z Akademii Zamojskiej.

Warto podkreślić, że Uczelnia podjęła również współpracę z renomowanymi galeriami, muzeami i domami aukcyjnymi, stowarzyszeniami marszandów i stowarzyszeniami twórczymi, w zakresie organizowania specjalistycznych wykładów i pokazów różnych technik wytwórczych oraz praktyk studenckich. Studenci w trakcie trwania studiów będą uczestniczyć w corocznych objazdach naukowych do ważnych pod względem artystycznym miejsc w Polsce i za granicą.

Konstruktorów, miłośników motoryzacji czy osoby, które chciałyby obsługiwać maszyny sterowane numerycznie lub drukarki 3D. Akademia zachęca do podjęcia studiów inżynierskich na kierunku mechanika i budowa maszyn. Studenci tego kierunku zajęcia odbywają w bogato wyposażonym Centrum Badań i Transferu Technologii AZ. Łączna wartość zgromadzonych tam maszyn to ponad 20 mln złotych. Studia  przygotowują fachowców do pracy w zakładach przemysłowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstwach w branży technologicznej i motoryzacyjnej.

Ponadto Akademia Zamojska proponuje podjęcie 3-letnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze, turystyka i rekreacja. Uczelnia zachęca również do podjęcia 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunkach logistyka oraz mechanika i budowa maszyn. AZ w swojej ofercie posiada również studia magisterskie (II stopnia) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze. Wspomniane już studia na kierunku prawo, są jednolitymi studiami magisterskimi.

Akademia  czeka również na decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie uruchomienia nowych kierunków: fizjoterapii (jednolite studia magisterskie) oraz ratownictwa medycznego (studia licencjackie).

Z pełną ofertą studiów w Akademii Zamojskiej można zapoznać się pod adresem: www.akademiazamojska.edu.pl