Trwają prace nad nowymi obwodnicami

Trwają prace nad nowymi obwodnicami

Pięć obwodnic: Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa, powstanie w ciągu DK74. Ich łączna długość to ponad 40 km, a ich realizacja ułatwi przejazd trasą pomiędzy ekspresową S19 w Janowie Lubelskim a przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie.

W maju podpisano umowy z wykonawcami na realizację dwóch obwodnic. W systemie tradycyjnym, w oparciu o wydaną przez Wojewodę Lubelskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), powstanie obwodnica Dzwoli na DK74. Konsorcjum firm Mosty Łódź, Antex II oraz PBI Infrastruktura, poza budową obwodnicy, przebuduje także odcinek DK74 między Janowem Lubelskim a Frampolem o długości 9,3 km. Pierwsze prace na tym odcinku już się zaczęły. Trwają roboty ziemne, zdejmowanie humusu oraz frezowanie fragmentów istniejącej nawierzchni w związku z wykonaniem nowej konstrukcji drogi. Wprowadzone są zmiany w organizacji ruchu w Zofiance.

W kolejnym etapie rozpoczną się prace przy budowie samej obwodnicy – obecnie uzgadniany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

Z kolei obwodnicę Gorajca zrealizuje konsorcjum Antex II i Mosty Łódź w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie drogi, uzyskanie decyzji ZRID oraz wybudowanie trasy. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2024 roku, po otrzymaniu decyzji ZRID.  

Dla pozostałych pięciu obwodnic prowadzone są prace przygotowawcze na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Dla obwodnicy Janowa Lubelskiego, w kwietniu ubiegłego roku, złożony został do Burmistrza Janowa Lubelskiego wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura trwa. W przypadku pozostałych obwodnic, w przygotowaniu są materiały do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych. 

Wszystkie obwodnice, które powstaną w woj. lubelskim, będą jednojezdniowymi drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Inwestycje uwzględniają m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg poprzecznych i skrzyżowań, budowę systemu odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  

Źródło: GDDKiA o/Lublin