„Czepkowanie” absolwentów pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej

„Czepkowanie” absolwentów pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej

20 września 2023 r. odbyło się „czepkowanie” absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Zamojskiej. Podczas wydarzenia odbyło się pasowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy. Absolwentki otrzymały czepki, natomiast absolwenci przypinki pielęgniarskie. 

To były trzy lata nauki, pracy i wysiłku z naszej strony. W trakcie studiów poznałyśmy doświadczone pielęgniarki i pielęgniarzy, którzy pokazali nam nie tylko jak profesjonalnie pomagać chorym i potrzebującym opieki medycznej, ale także jak czerpać satysfakcję ze swojej pracy. Był to również czas zawiązania znajomości i przyjaźni – mówiły świeżo upieczone pielęgniarki. Zdobyły one tytuł licencjata i prawo do wykonywania zawodu. Zdecydowana większość z nich rozpocznie za kilka dni studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Zamojskiej. Spora grupa z nich studia te łączyć będzie z pracą zawodową. Jak podają bowiem wszystkie raporty, absolwentki i absolwenci pielęgniarstwa są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Dlatego o zatrudnienie po otrzymaniu dyplomu nie muszą się martwić. To szpitale, zakłady opieki zdrowotnej i inne placówki medyczne ustawiają się w kolejce po nich.

W uroczystym „czapkowaniu” udział wzięły zarówno władze Uczelni, przedstawiciele Placówek Leczniczych ze Szpitali w Tomaszowie lubelskim, Krasnymstawie, Szczebrzeszynie, Zamościu, Hospicjum w Łabuńkach, wykładowcy, jak również przedstawicielki Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia była ceremonia „czepkowania” oraz uroczyste złożenie przysięgi, odebranej przez dr n. med. Beatę Biernacką. Po złożeniu przysięgi odśpiewano „Hymn Pielęgniarek i Położnych”. Czepki dla absolwentek oraz przypinki pielęgniarskie dla absolwentów zakładali świeżo upieczonym pielęgniarkom i pielęgniarzom ich wykładowcy.

Jestem z Ciebie dumna! Gratulacje! Dałaś radę i zobacz do czego doszłaś! – to tylko niektóre ze słów jakie absolwentki i absolwenci pielęgniarstwa usłyszeli od swoich wykładowczyń i wykładowców, którzy przez okres studiów byli dla nich nie tylko nauczycielami i przewodnikami w zawodzie pielęgniarki, ale także z czasem stali się autorytetami i mentorami.

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Wasza profesja wymaga bowiem poświęcenia tysiąca godzin na naukę i zdobywania umiejętności. To niekończąca się walka o ludzkie życie i zdrowie. Wasza służba wymaga pokładów cierpliwości, zrozumienia i wrażliwości. Głęboko wierzę, że macie w sobie ten potencjał i już w niedalekiej przyszłości to Wasze pomocne dłonie nierzadko będą odgrywać kluczową rolę w procesie leczenia pacjentów. Życzę Państwu, aby przyjęty symbol pielęgniarstwa przypominał w każdej sytuacji o zobowiązaniach, jakie podjęliście z dniem wyboru tego zawodu i aby wytrwałość oraz gotowość służenia potrzebującym stała się dla Was życiowym mottem – mówiła do adeptów kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr n. med. Beata Biernacka.

Uroczystość zakończył występ artystyczny przygotowany przez studentki oraz wspólne zdjęcia absolwentów i wykładowców Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej.