Wzrost siły parametrycznej czasopism AZ

Wzrost siły parametrycznej czasopism AZ

W najnowszej ocenie bazy Index Copernicus czasopisma wydawane przez Akademię Zamojską, publikowane na Platformie Czasopism Akademii Zamojskiej (https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php), zwiększyły wartość swojej siły parametrycznej.

Tytuły uzyskały odpowiednio:

„Barometr Regionalny ICV = 74,91

„Facta Simonidis” ICV = 87,16

„Studia Żydowskie” ICV = 77,07

Dziękujemy Autorom, Recenzentom i wszystkim zaangażowanym za wkład w podnoszenie poziomu naukowego czasopism Akademii Zamojskiej.

Zapraszamy do publikowania!