Wracają bezpłatne parkingi!

Wracają bezpłatne parkingi!

Od pierwszego października przez pół roku parkujemy bez opłat na dwóch parkingach: przy Parku Miejskim oraz przy ul. Partyzantów (PZU) – informuje Urząd Miasta Zamość.

Zgodnie z zapisami Uchwały w sprawie płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Zamość opłaty za postój na tych parkingach pobierane są od 1 kwietnia do 30 września w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Na pozostałych parkingach w strefie płatnego parkowania, tj. na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz na Nowym Mieście, w dalszym ciągu za postój musimy uiścić opłatę w parkomacie.