Nowy prorektor Akademii Zamojskiej

Nowy prorektor Akademii Zamojskiej

Od 1 października br. Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Zamojskiej został dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. Ucz.

Profesor Ryszard Skrzyniarz jest autorem 5 monografii, 13 książek pod redakcją, ponad 80 artykułów, ponad 500 haseł encyklopedycznych oraz publikacji popularnych. Wypromował 155 magistrów i 3 doktorów. Specjalizuje się w badaniach związanych z historią, historią wychowania i myśli pedagogicznej, biografistyką pedagogiczną uprawianą na gruncie historii, teologii i nauk społecznych. Należy do wąskiego grona badaczy zajmujących się biografistyką pedagogiczną. Od 2011 r. organizuje cykliczne konferencje naukowe dla doktorantów i młodych pracowników naukowych „Biografie codzienności” oraz ogólnopolskie konferencje naukowe „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”.

Nowy Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Zamojskiej urodził się w 1964 roku. W 1998 r. obronił doktorat na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaś habilitację otrzymał na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku.

W swojej karierze pracował m.in. w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL (1995-2005), Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (2005-2009), Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL (2009 – do chwili obecnej). Od 2021 r. wykłada w Akademii Zamojskiej na kierunku pedagogika.