Przed nami konferencja z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN

Przed nami konferencja z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Państwo i edukacja – w rocznicę 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej organizowana przez Akademię Zamojską, Instytut de Republica oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie odbędzie się 13 października 2023 r. w Sali Kryształowej hotelu Artis.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami polskiego systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Komisji Edukacji Narodowej i jej wpływu na całokształt współczesnego polskiego szkolnictwa. W trakcie sympozjum wystąpią eksperci oraz wybitni naukowcy, m.in.: prof. dr hab. Mirosław Lenart (Katechizm kadecki Adama Kazimierza Czartoryskiego jako dziedzictwo duchowe kultury Pierwszej Rzeczpospolitej), dr hab. Ryszard Polak, prof. AWF (Komisja Edukacji Narodowej a wychowanie patriotyczne i moralne), dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ (Logos i etos Komisji Edukacji Narodowej) oraz dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ (Ile państwa w edukacji? Wybrane zagadnienia prawne).

Podczas wydarzenia odbędzie się promocja książki dr Ilony Hajscewicz-Zimek pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Studium prawne w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Zamość, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Andersa, Archiwum Państwowe w Zamościu, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, a patronat medialny sprawują: Kurier Wileński, portal Dzieje.pl, TVP3 Lublin, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość oraz portal akademicki Skafander.

Partnerami wydarzenia są Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Z okazji 250-lecia utworzenia KEN Akademia Zamojska, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Instytut de Republica, Archiwa Państwowe i Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowują wydarzenia współtowarzyszące: Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „KEN na afiszu” oraz wystawy. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów: szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego, szkół ponadpodstawowych plastycznych i artystycznych z województwa lubelskiego i klas 6-8 szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystaw 5 października br. o godz. 11.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu (ul. Henryka Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość). Wystawa będzie czynna w dniach 5-31 października br. dla wszystkich zainteresowanych.

Podczas konferencji odbędzie się prezentacja wystawy fotograficzno-historycznej
pt. Galicyjska szkoła ludowa i szkoła powszechna II Rzeczypospolitej – polskie dziedzictwo edukacyjne i kulturowe przygotowanej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu „Tradycja szkolnictwa elementarnego autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego” dofinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

Chęć uczestnictwa biernego należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres karolina.kawalko@akademiazamojska.edu.pl

Wydarzenie będzie także transmitowane online na kanale Akademii Zamojskiej w serwisie YouTube.

Więcej informacji na: https://akademiazamojska.edu.pl/pl/page/2066-250-lecie-komisji-edukacji-narodowej