O wielu wymiarach Akademii Zamojskiej

O wielu wymiarach Akademii Zamojskiej

Nie tylko o rewitalizacji, ale również o wielu polach działalności Akademii Zamojskiej dyskutowano podczas konferencji naukowej „Akademia Zamojska: ku doskonałości człowieka i Ojczyzny”, zorganizowanej przez Akademię Zamojską oraz Miasto Zamość.

Celem konferencji było omówienie procesu rewitalizacji budynku Akademii Zamojskiej, dyskusja i wymiana wiedzy między ekspertami, badaczami oraz architektami na temat znaczenia rewitalizacji zabytków, a także refleksja nad wartościami edukacji i kultury. Podczas wydarzenia wystąpili m.in.: rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. Ucz. (Logos i etos Akademii Zamojskiej), prof. dr hab. Mirosław Lenart, UO (Akademia Zamojska a Padwa Północy), dr Piotr Kondraciuk, AZ (Drukarnia Akademii Zamojskiej (1590-1784). Działalność w aspekcie naukowym, społecznym i politycznym) oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość Tomasz Kossowski (Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu). Konferencję poprowadził dr Ryszard Pankiewicz, prorektor ds. kształcenia AZ.

W przededniu zakończenia jednej z największych inwestycji rewitalizacyjnych w historii Zamościa spotykamy się porozmawiać nie tylko o obiekcie, który jak widzimy pięknieje z dnia na dzień, ale przede wszystkim o idei i założeniach związanych uczelnią wyższą zbudowaną przez hetmana Jana Zamoyskiego, po to żeby kształcić nie tylko swoich synów, ale także kadrę dla ówczesnego modernizującego się państwa. Chcielibyśmy pokazać, że ta formacja młodego człowieka, urzędnika Rzeczpospolitej byłą czymś więcej niż tylko zwykłym nauczaniem. Rozmawiamy o wielu aspektach, nie tylko związanych z remontem i budową obiektu, ale także z kwestiami związanymi z filozofią i dydaktyką ówczesnych czasów. Cieszymy się, że możemy kultywować tradycję i Akademia Zamojska wróciła po tylu latach do miasta nie tylko nazwą, ale także działalnością formacyjną – mówił prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk. Włodarz miasta powiedział także, jakie będzie przeznaczenie obiektu historycznej Akademii Zamojskiej. – Chcemy by do Akademii wróciła dydaktyka, co oznacza, że powróci tam I LO. Mamy nadzieję, że po okresie trwałości projektu, który jest związany z kulturą, do obiektu wróci również Akademia Zamojska jako uczelnia wyższa. W tej sprawie rozmawiamy z władzami Uczelni – dodał prezydent Wnuk.

Cieszymy się ogromnie, że budynek trzeciej uczelni w historii Rzeczypospolitej tak pięknie się dziś prezentuje i będzie stanowić z całą pewnością najpiękniejszą perełkę Zamościa – mówił rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. Ucz. Odniósł się również do tematu swojego wystąpienia, podczas konferencji. – Każda instytucja życia społecznego musi mieć swój logos i etos. Logos, czyli całą sferę życia intelektualnego, która uzasadnia strukturę i działanie. Etos z kolei to cała hierarchia dobra, która stoi za instytucją. Logos i etos Akademii Zamojskiej sięga w istocie rzeczy czasów renesansu, ale także – co trzeba powiedzieć wyraźnie – czasów starożytnych, ateńskich. Pierwsza akademia założona w czwartym wieku przed Chrystusem przez Platona, miała kształcić ludzi, których łączyła miłość prawdy i wola służby społeczeństwu. Ten ideał obecny od czasów Platona w naszej cywilizacji i kulturze był podłożem, które pozwoliło Janowi Zamoyskiemu założyć Uczelnię i przez dwa wieki wykształcić znamienite grono polskich obywateli. Współczesna Akademia Zamojska nawiązuje do tego logosu i etosu. Staramy się przygotowywać ludzi do życia publicznego. Prowadzimy kierunki jak prawo, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, pedagogika oraz inne kierunki społeczne. Drugim obszarem przygotowania są nauki o zdrowiu jak pielęgniarstwo, położnictwo, a także fizjoterapia i ratownictwo medyczne. To wszystko łączy się z integralnych wychowaniem i rozwojem człowieka oraz realizacją ideałów, jakie przyświecały Zamoyskiemu – tłumaczył prof. Paweł Skrzydlewski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce”.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” oraz Programu OCHRONA ZABYTKÓW.

Konferencja naukowa „Akademia Zamojska: ku doskonałości człowieka i Ojczyzny” odbyła się 6 października br. w sali Consulatus zamojskiego ratusza.