Uczniowie z Hrubieszowa na stażu w Grecji

Uczniowie z Hrubieszowa na stażu w Grecji

18 uczniów ZS nr 1 w Hrubieszowie wraz z nauczycielem jest już w Grecji. To tu realizować będą staż zawodowy, ale i relaksować się.

Główne cele projektu to przede wszystkim: nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz. Podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, zwiększenie inicjatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności odnalezienia się w środowisku wielokulturowych aglomeracji europejskich, a także zwiększenie atrakcyjności ucznia na rynku krajowym i zagranicznym oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji i przygotowanie młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy.

Wyjazd grupy możliwy jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000146698 realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie w ramach akredytowanego projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia.