„Gaudeamus igitur” wybrzmiał w Akademii Zamojskiej

„Gaudeamus igitur” wybrzmiał w Akademii Zamojskiej

W dniu 11 października 2023 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w Akademii Zamojskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu RP, Ministerstwa Edukacji i Nauki, władz samorządu terytorialnego, służb mundurowych, środowiska lokalnego oraz władze rektorskie, Senat Akademii Zamojskiej i wspólnota akademicka wraz ze studentami Uczelni.

Inaugurację roku akademickiego rozpoczęto uroczystą Mszą św. w Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu. Następnie główne uroczystości inauguracyjne odbyły się w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury. Wydarzenie uświetnił występ zespołu Fletnia Pana z Włodawy.

Po uroczystym otwarciu uroczystości i powitaniu uczestników spotkania przez JM Rektora prof. AZ dr. hab. Paweł Skrzydlewskiego głos zabrali przybyli goście. W imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. KUL dr. hab. Przemysława Czarnka wystąpił i przekazał na ręce Rektora czek na kwotę 2 mln zł poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. Do uczestników uroczystości zwrócił się również poseł na Sejm RP dr Jarosław Sachajko. Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego reprezentował Krzysztof Gałaszkiewicz, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Z kolei  imieniu Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki wystąpiła Monika Zawiślak dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

W trakcie uroczystej inauguracji Rektor Akademii Zamojskiej podkreślił, że strategiczny kierunek Akademii do rozwój Uczelni, podnoszenie jakości kształcenia i w jak największym stopniu umożliwienie studiowania w naszej Alma Mater wszystkim zainteresowanym. Podzielił się także wspaniałą wiadomością, że Uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie nowych kierunków studiów. – Znajdujemy się w Perle Renesansu, pięknym mieście, jakim jest Zamość. Mamy bogatą ofertę kształcenia, w której każdy znajdzie kierunek studiów zgodny z wybraną drogą życiową – od kierunku Prawo, przez kierunki społeczne, humanistyczne, informatyczne i techniczne, po kierunki medyczne. Tak jak historyczna Akademia Zamojska współczesna Akademia jest miejscem, gdzie każdy bez względu na status i sytuację materialną ma możliwość rozwoju i zdobycia wyższego wykształcenia. Jako uczelnia państwowa oferujemy bezpłatne studia stacjonarne. Studenci mogą również skorzystać z szerokiego wachlarza pomocy finansowej, czy to w postaci stypendiów, czy też bardzo taniego i wygodnego miejsca w akademiku. Tego nie może zaoferować studentom wiele bardzo dużych uczelni w kraju, mających swoje siedziby w metropoliach. Nota bene Oxford lub Harvard to też nie są wielkie miasta, co pokazuje, że Zamość również mógłby być takim ośrodkiem akademickim w Polsce, czego sobie wszyscy na tej sali na pewno życzymy. (…) Z wielką radością mogę poinformować, że otrzymaliśmy już zgodę na uruchomienie 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia oraz 3-letnich studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne. Wszyscy zainteresowani tymi kierunkami będą mogli ubiegać się o przyjęcie na te niezwykle atrakcyjne i ciekawe oraz potrzebne naszemu społeczeństwu kierunki studiów od kolejnego roku akademickiego 2024/25. – mówi Rektor Paweł Skrzydlewski.

W uroczystej immatrykulacji, czyli ślubowaniu studentów I roku i przyjęcie ich w poczet społeczności akademickiej udział wzięli przedstawiciele wszystkich kierunków studiów na Akademii Zamojskiej: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze, turystyka i rekreacja.

Po immatrykulacji do studentów pierwszego roku studiów zwróciła się przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego AZ Wiktoria Puzio, która pogratulowała młodszym kolegom decyzji i wyboru Uczelni oraz przedstawiła możliwości, jakie mają do wykorzystania studiując w Akademii Zamojskiej. – Jest tutaj najważniejsza rzecz, za którą jestem najbardziej wdzięczna, już to mówiłam, ale zawsze będę powtarzać to przyszłym studentom. Na naszej Uczelni każdy student bez wyjątku jest traktowany jak osoba. Jesteś tutaj KIMŚ, jesteś traktowany jak człowiek z imienia i z nazwiska, ponieważ Twój numer w indeksie widnieje tylko na legitymacji i w dokumentach. (…) Akademia jest miejscem, gdzie możecie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zapraszam Was do dołączenia do kół naukowych, Uczelnianego Klubu Akademickiego Związku Sportowego i oczywiście do Rady Samorządu Studenckiego – współpracujmy razem. – mówi Przewodnicząca Wiktoria Puzio.         

Wykład inauguracyjny pt. „Czy Akademia Zamojska powinna kształcić ludzi honoru?” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Lenart z Uniwersytetu Opolskiego, który został przyjęty przez uczestników z dużym zainteresowaniem.

W roku akademickim 2023/24 w Akademii Zamojskiej studia rozpoczęło ponad pół tysiąca studentów pierwszego roku studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich.