Zamojscy nauczyciele wśród najlepszych w kraju

Zamojscy nauczyciele wśród najlepszych w kraju

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło ogólnopolski konkurs „Kierunek  – Innowacja 2023”. Wśród laureatów znalazło się dwoje zamojskich nauczycieli: Aleksandra Baranowicz i Radosław Oktaba. Dzięki temu Zamość znalazł się wśród najlepszych ośrodków edukacyjnych w Polsce pod względem przeprowadzanych innowacji w edukacji, stając na równi z takimi miastami jak Warszawa czy Łódź.

Aleksandra Baranowicz jest dyrektorem i nauczycielem  Przedszkola Miejskiego Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi. Nagrodzona przez ministerstwo innowacja dotyczyła utworzenia ekologiczno – sensorycznego placu zabaw.

Radosław Oktaba na co dzień uczy młodzież w zamojskim „Elektryku” (ZSP3) i nagrodzony został za wprowadzanie z innymi nauczycielami gier komputerowych w proces kształcenia w ramach innowacji „Lektury XXI wieku”.