Młodzi informatycy na praktykach w Grecji

Młodzi informatycy na praktykach w Grecji

20 uczniów ZS nr 1 w Hrubieszowie, kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz 3 nauczycieli branżowych i 2 nauczycieli opiekunów przebywa w Gracji na praktykach w ramach programu Erasmus+.

Młodzież poznała elementy składowe sieci komputerowych oraz ich parametry. Przed przystąpieniem do zadania praktycznego omówiono typy sieci wraz z charakterystyką ich topologii. Uczniowie wykonywali połączenia przewodów Ethernet w kategorii CAT5. Konfigurowali sieć firmową przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sieciowego. Poznali zasady zabezpieczania dostępu do sieci poprzez dedykowany VPN. Zrealizowano także zajęcia teoretyczne z podstaw montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. Uczniowie omawiali modele warstwowe sieci: ISO/OSI i TCP/ IP, opisywali różnice pomiędzy modelami. Charakteryzowali protokoły poszczególnych warstw, zwracając szczególną uwagę na ich rolę.

W czasie wolnym uczniowie z Hrubieszowa obywają wycieczki po ciekawych miejscach tej części Hellady.

Wyjazd grupy możliwy jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140097 realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie w ramach akredytowanego projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia.