Studenci AZ na zajęciach z surwiwalu

Studenci AZ na zajęciach z surwiwalu

12 października br. w rejonie strzelnicy Hubale studenci Akademii Zamojskiej z kierunku bezpieczeństwo narodowe III roku I stopnia oraz studenci II roku II stopnia uczestniczyli w zajęciach terenowych.

Przedmiotem zajęć było nabycie umiejętności przetrwania w warunkach ekstremalnych. Studenci między innymi uczyli się rozpalania ognia w warunkach terenowych, uzdatniania wody różnymi sposobami, budowy schronienia, orientowania się w terenie z mapą i bez mapy, itp.