Niebezpieczeństwa podróży. Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Homo viator

Niebezpieczeństwa podróży. Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Homo viator

Po sukcesie ubiegłorocznej pierwszej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Homo viator (więcej: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/fs/article/view/2021/2058) przyszedł czas na odsłonę jesienną.

Tym razem tematem przewodnim są Niebezpieczeństwa podróży rozpatrywane na szerokiej płaszczyźnie interdyscyplinarnej (m.in. historia, literaturoznawstwo, historia sztuki, geografia, archeologia, filozofia, psychologia, teologia, socjologia, turystyka). Temat niezwykle aktualny w dzisiejszych czasach, ale także w przeszłości. Każda podróż niesie w sobie potencjalność niebezpieczeństwa.

Zapraszamy na trzy dni obrad (19-21 X 2023 r.) do ratusza w Zamościu oraz Rektoratu AZ. Bogaty program konferencji, podzielony na 16 tematycznych podróży (paneli) zgromadził 70 prelegentów z 30 ośrodków naukowych z Polski i zagranicy (uniwersytetów, archiwów państwowych, muzeów).

Organizatorami są: Archiwum Państwowe w Zamościu, Akademia Zamojska, Wydawnictwo Akademii Zamojskiej. Honorowym patronatem wydarzenie objęli: Minister Edukacji i Nauki oraz Prezydent Miasta Zamość. Patronat medialny sprawują: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Portal Akademicki Skafander.

Zapraszamy!