Awansowały do etapu okręgowego!

Awansowały do etapu okręgowego!

„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym, co ma w głowie i co na stole”- to hasło przewodnie XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

11 października 2023 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się szkolne eliminacje do XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uczestniczyło w niej 20 uczniów kształcących się w zawodzie związanym z gastronomią. Uczestnicy olimpiady wykazali się dobrą znajomością wiedzy z zakresu przedmiotów gastronomicznych.

Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła spośród uczestników olimpiady uczniów, którzy reprezentować będą naszą szkołę podczas eliminacji okręgowych już 1 grudnia 2023 roku w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Do etapu okręgowego zakwalifikowały się:

Marta Oksętiuk – klasa VT5f – technik żywienia i usług gastronomicznych

Karolina Kwaśnik – klasa VT5f – technik żywienia i usług gastronomicznych

Podsumowaniem etapu szkolnego XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności było wręczenie przez Wicedyrektora szkoły – Zygmunta Ryszkiewicza – dyplomów i nagród uczestnikom.

Koordynacją szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zajmowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych: Magdalena Jędruszczak, Joanna Janicka i Monika Kot.

Celem olimpiady jest: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia i podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Info: MJ/Foto: Daniel Buchowiecki