Otwarcie Ekopracowni w I LO w Zamościu

Otwarcie Ekopracowni w I LO w Zamościu

Sukces uczniów I LO im. Jana Zamoyskiego z klasy 4f – Jakuba Hałasy, Szymona Malczenki, i Jakuba Pilusia – w konkursie „Ekopracownia – zielone serce szkoły” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, umożliwił utworzenie nowoczesnej pracowni odnawialnych źródeł energii. Uczniowie pracujący pod kierunkiem nauczyciela fizyki, pana Jarosława Terleckiego, w ubiegłym roku szkolnym zrealizowali projekt, dzięki któremu zdobyli środki na nowoczesne wyposażenie ekopracowni.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 83 340 zł, z czego dofinansowanie uzyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wyniosło 75000 zł, reszta to środki własne szkoły. 14 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni, w którym uczestniczyli Jerzy Michalski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu miasta Zamość oraz dyrektorzy zamojskich szkół.

Gości powitała dyrektor I LO, Agnieszka Kowal. Podczas spotkania nauczyciele fizyki, Jarosław Terlecki i Andrzej Mazurkiewicz przedstawili główne cele powstania pracowni oraz korzyści płynące z jej utworzenia. Goście obejrzeli prezentację multimedialną na temat odnawialnych źródeł energii, przedstawioną przez Krzysztofa Kryka (4a). Uczestnicy spotkania mogli przyjrzeć się doświadczeniom, które uczniowie klas 2b oraz 4a przeprowadzili, korzystając z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Zaproszeni goście mogli poznać zasady działania pomp ciepła, turbin wodnych oraz wiatrowych, systemów solarnych, układów wykorzystujących energie świetlną lub zestawów do destylacji alkoholu. Wszyscy podkreślali, że rozwijanie OZE to ekologiczna i ekonomiczna szansa dla społeczeństwa.