Za nami konkurs  „Traditional British dishes”

Za nami konkurs  „Traditional British dishes”

16 listopada w ZS nr 1 w Hrubieszowie odbył się konkurs kulinarny zorganizowany w ramach projektu „Traditional British dishes”. 16 uczniów z klas technikum i szkoły branżowej z branży gastronomicznej przygotowało tradycyjne potrawy kuchni brytyjskiej, które zostały ocenione przez 3 osobowe jury pod przewodnictwem Dyrektor Szkoły.

Podczas pracy w pracowni gastronomicznej uczniowie wypowiadali się w języku angielskim, nazywając czynności, potrawy i składniki potrzebne do ich wykonania. Wszystkie działania wpisywały się w cele projektu, do których należało: doskonalenie umiejętności językowych w sytuacjach praktycznych, pokonywanie własnych barier językowych, wdrażanie do wystąpień publicznych i autoprezentacji, rozwijanie kreatywności i własnego warsztatu pracy oraz – nie mniej ważne – odkrywanie talentów wśród młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły.

Prezentacja filmu, który będzie prezentował pracę uczniów, a także wręczenie nagród laureatom i uczestnikom projektu nastąpi 30 listopada.

Inicjatywę przygotowali nauczyciele języka angielskiego i przedmiotów gastronomicznych.

Info: Joanna Kliszcz/Foto: Karol Lewicki