Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii w „Zetce”

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii w „Zetce”

W Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie trwa realizacja projektu z zakresu ochrony środowiska, którego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodzieży i upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

Nauczycielki, które stanowią zespół projektowy prowadzą zajęcia pozalekcyjne i warsztaty projektowe dla uczniów w nowej pracowni OZE, powstałej dzięki wygranej w konkursie„ Ekopracownia – zielone serce szkoły”, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a finansowany ze śroków Unii Europejskiej.

Podczas warsztatów pt. „Jak powstaje energia odnawialna”, prowadzonych przez Monikę Łepik, uczniowie poznają sposoby wykorzystania energii słonecznej, termalnej czy wiatrowej. Mają również możliwość wykonania własnych doświadczeń i pomiarów, wykorzystując zestawy doświadczalne, w które wyposażona jest ekopracownia.

Prowadzone przez Kingę Ciurysek zajęcia pod nazwą „Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w motoryzacji”, pozwalają poznać ekologiczne pojazdy zeroemisyjne i zalety ich zastosowania. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzają doświadczenia, badające stopień zanieczyszczenia powietrza oraz ukazujące sposób działania elektrowni wiatrowej, potrzebnej do wytwarzania wodoru – paliwa napędowego pojazdów zeroemisyjnych.