Wolontariusze z „Rolniczaka” zbierali żywność dla potrzebujących

Wolontariusze z „Rolniczaka” zbierali żywność dla potrzebujących

Około 30 wolontariuszy z ZSP nr 5 w Zamościu („Rolniczaka”) wzięło udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności zorganizowanej przez Bank Żywności w Lublinie.

Dzięki zaangażowaniu młodych wolontariuszy zbierających żywność do koszyków na terenie 5 zamojskich marketów Biedronka udało się zgromadzić sporą ilość środków spożywczych o długiej dacie spożycia m.in. kasze, makaron, ryż, słodycze, płatki, herbatę. Zbiórka ta miała na celu wsparcie osób potrzebujących, m.in. podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Ociemniałych w Żułowie. Część zebranych produktów trafi również do rodzin naszych uczniów żyjących w niedostatku.