„Od marzeń do biznesu”

„Od marzeń do biznesu”

14 lutego br.  w zamojskim „Ekonomiku” odbędzie się konkurs „Od marzeń do biznesu” będący ostatnim działaniem w  ramach  realizowanego od listopada projektu  „Wsparcie na starcie z Ekonomikiem – od marzeń do biznesu”, dofinansowanym przez Narodowy Bank Polski w ramach edukacji ekonomicznej. 

W działaniu wezmą udział odbiorcy projektu : uczniowie ZSP Nr 1 (18) i nauczyciele (9)  ZSP Nr 1 oraz 30 uczniów z zamojskich szkół podstawowych (SP 3, 8, 10).

Celem konkursu „Od marzeń do biznesu” jest rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych u uczniów zamojskich szkół.
Uczniowie ZSP Nr 1   zaprezentują swój pomysł na biznes przed potencjalnymi inwestorami – jury konkursu Krzysztof Bartnik – prezes Imker sp. z o.o., Marian Hawrylak – dyrektor PUP w Zamościu, Katarzyna Szmidt – dr nauk ekonomicznych AZ  w Zamościu oraz 30 uczniami szkół podstawowych z M. Zamość, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi. Istotnym  elementem wydarzenia jest zaangażowanie uczniów  szkół podstawowych w działanie projektowe – poprzez naukę przedsiębiorczości od najmłodszych lat. Uczniowie szkół podstawowych będą mogli zdecydować, który z przedstawionych pomysłów ma ich zdaniem największe szanse na powodzenie biznesowe poprzez przyznanie nagrody publiczności.
Moderatorem konkursu będzie partner biznesowy projektu – pani Aleksandra Proksa -Bielawa. 

Po zakończonym konkursie partnerzy biznesowi projektu podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi, podpowiedzą młodzieży jak osiągnąć sukces prowadząc działalność gospodarczą.

Po części oficjalnej, podczas drobnego poczęstunku, uczestnicy projektu będą mogli wymienić się opiniami na temat zrealizowanych działań i ich efektów oraz podzielić się dobrymi praktykami, co w przyszłości powinno zaowocować wzrostem postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz przyczynić się do rozwoju lokalnego środowiska.