Uczniowie ze Szczebrzeszyna na wymianie w Schwäbisch Hall

Uczniowie ze Szczebrzeszyna na wymianie w Schwäbisch Hall

W dniach 17-23 marca bieżącego roku w ramach partnerstwa  Powiatu  Zamojskiego i Powiatu Schwäbisch Hall był realizowany projekt wymiany  uczniów Zespołu  Szkół Nr 2  im. dra Z. Klukowskiego  ze Szczebrzeszyna ze szkołami partnerskimi ze  Schwäbisch Hall i  Crailsheim. Jego cel to wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia i współpracy młodych Polaków i Niemców. Projekt ten otrzymał dotację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM – organizacji utworzonej przez rządy obu krajów.

Głównym celem projektu wymiany uczniów było przybliżenie polskim uczniom niemieckiej kultury i zwyczajów, pokazanie tradycyjnej kuchni niemieckiej, doskonalenie umiejętności językowych i zawodowych oraz przełamywanie stereotypów odnośnie obu krajów.

22 uczniów i uczennic oraz trzech  opiekunów  Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie spędziło ciekawy i pełen wrażeń tydzień w szkołach partnerskich w powiecie Schwäbisch Hall i poznało trzy szkoły zawodowe w Schwäbisch Hall oraz Eugen-Grimminger-Schule w Crailsheim.

W ciągu kolejnych pięciu dni młodzież polska uczestniczyła  wraz z grupą uczniów i opiekunów z Niemiec w wielu wydarzeniach. Wśród nich warto wymienić spotkanie ze  Starostą Powiatu Schwäbisch Hall- Gerhardem Bauerem; poznanie zabytków i kultury miasta Schwäbisch Hall, Crailsheim i Stuttgartu;  zwiedzanie Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie oraz  Mawell Resort w Langenburgu, a także  Dzień Sportu organizowany  w szkole Crailsheim.

W czasie pobytu uczniowie zapoznali się z systemem szkolnictwa zawodowego, brali udział warsztatach językowych i zawodowych. Zwiedzali szkoły partnerskie oraz poznali miejsca praktyk i warsztatów, w których odbywa się  nauka zawodu. Poznali historię, tradycję i kulturę kraju goszczącego. Biorący udział w projekcie  uczniowie poprzez udział w różnych zajęciach integracyjnych  i warsztatach poszerzali  swoją wiedzę  zawodową,  doskonali umiejętności językowe, wzbogacali wiedzę społeczną i kulturową.

Wspólnie spędzony czas był okazją do pokonywania barier językowych, nauki języka obcego, przełamywania stereotypów. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły warsztaty językowe, nocne zwiedzanie Schwäbisch Hall ze stróżem nocnym oraz wizyta w Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie. Wspólne rozgrywki i rywalizacje sportowe podczas Dnia Sportu organizowanego w Eugen-Grimminger-Schule w Crailsheim wprawiły wszystkich uczestników wymiany w wspaniały nastrój i wyśmienity humor.

Klimat wzajemnej życzliwości, dobra zabawa i humor nie opuszczały wszystkich uczestników wymiany przez pełne 6 dni. Bogaty w różnorodne atrakcje program spotkania dostarczył zaś wielu okazji do wymiany doświadczeń na różnych płaszczyznach, a także stanowił okres pogłębionych refleksji na ważne tematy. Dzięki realizacji wspólnych zadań młodzieży udało się nawiązać przyjaźnie, czemu sprzyjała szczera i bezpośrednia wymiana poglądów.

Koordynator projektu   Dorota Jarosz