Uczniowie „Norwida” w Hiszpanii

Uczniowie „Norwida” w Hiszpanii

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem HEureka Generator uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie: Kacper Kowalski, Adam Mąka i Maksymilian Smyk wraz z nauczycielem języka angielskiego Piotrem Bartoszkiem od 10 kwietnia biorą udział w wymianie młodzieży 'H.E.A.L.T.H. 2.0 – Health Enriches And Lightens THinking’ w ramach programu Erasmus+ w hiszpańskim mieście Vic pod Barceloną.

Tematem projektu jest zdrowie psychiczne. Podczas wielu różnych warsztatów młodzi ludzie z Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Węgier, Włoch i Polski poznają szereg różnych sposobów dbania o zdrowie psychiczne oraz radzenia sobie z różnymi z nim związanymi problemami. Jednocześnie wykorzystują wszelkie okazje, by poznawać kulturę krajów, z których pochodzą uczestnicy projektu.