Studenci AZ w Instytucie Pamięci Narodowej

Studenci AZ w Instytucie Pamięci Narodowej

7 czerwca 2024 roku w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „ Aparat represji – podmiot wykonawczy w systemie sowieckim – historia i perspektywy badawcze”.

Studentki Akademii Zamojskiej kierunku pedagogika I i II stopnia wraz z opiekunem naukowym dr. Bernardem Panasiukiem miały okazję wysłuchania interesujących referatów i sprawozdań z najnowszych badań naukowych. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad takimi kwestiami jak: policja polityczna, wojsko, sądownictwo i prokuratura, traktowanych jako integralne elementy aparatu represji oraz zwrócenie uwagi na obszary niedostatecznie eksplorowane przez historyków. Prelegenci reprezentowali ośrodki krajowe i zagraniczne, poruszając trudną tematykę represji w Polsce i w innych państwach bloku sowieckiego.

Dzięki uprzejmości i hojności IPN w Lublinie do Akademii Zamojskiej trafiło wiele pozycji książkowych dotyczących przede wszystkim najnowszej historii, wzbogacając jej dotychczasowe zasoby.