Studenci AZ na strzelnicy i zajęciach z surwiwalu

Studenci AZ na strzelnicy i zajęciach z surwiwalu

Studia w Akademii Zamojskiej to nie tylko teoria, ale przede wszystkim dużo praktycznych i ciekawych zajęć. W październiku studenci bezpieczeństwa narodowego AZ wzięli udział w warsztatach strzeleckich oraz zajęciach z technik surwiwalowych.

W trakcie zajęć strzeleckich studenci bezpieczeństwa narodowego AZ mieli okazję poznać i ćwiczyć postawy strzeleckie, a także spróbować swoich sił i praktycznych umiejętności w strzelaniu m.in. z karabinka AKMS czy pistoletu Glock. Z kolei podczas warsztatów z podstaw surwiwalu studenci AZ uczyli się jak wybrać miejsce na obóz i przygotować je do bytowania. Ponadto poznali różne sposoby rozpalania ognia i przyrządzania posiłków.

Zajęcia praktyczne stanowią integralną część programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenie ukończenia kursu surwiwalu I stopnia oraz zaświadczenie o odbyciu strzelania amunicją bojową z 7,62mm kbkAK oraz 9mm pist. Glock.