Akademia Zamojska ma nowego partnera

Akademia Zamojska ma nowego partnera

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach to nowy partner Akademii Zamojskiej.

8 grudnia rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz  dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego dr Wacław Roman Strobel podpisali list intencyjny mający na celu zawiązanie współpracy między Uczelnią a Instytutem.

Akademia oraz Instytut będą współpracować w zakresie publikacji ekspertyz naukowych, analiz, raportów okresowych. Planują także współorganizować wydarzenia promujące wiedzę i działalność naukową. Obie strony chcą też współdziałać w ramach międzynarodowych projektów i programów, w szczególności w zaś w programach wymiany międzynarodowej.