Terytorialsi szkolili się na zamojskim poligonie

Terytorialsi szkolili się na zamojskim poligonie

Lubelscy terytorialsi otrzymali na wyposażenie nową broń – system amunicji krążącej WARMATE. Pierwsze szkolenie dla operatorów tego systemu żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT mają już za sobą. Odbyło się na obiektach wojskowych 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty.

System amunicji krążącej WARMATE to bezzałogowy statek powietrzny, przeznaczony do ataku na wrogie oddziały oraz lekko opancerzone pojazdy. Do jego głównych zadań należy wykrywanie, rozpoznanie, identyfikacja i obserwacja obiektów oraz śledzenie i eliminacja celu, a jego wsparcie może zapewnić zdecydowaną przewagę na polu walki.

Pierwsze szkolenie żołnierzy 2 LBOT odbyło się na obiektach wojskowych 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty. Wstępnym etapem była weryfikacja cech i predyspozycji żołnierzy w grupie operatorów systemu WARMATE. Następnie żołnierze zapoznali się z dokładnymi danymi technicznymi polskiego bezzałogowca i szkolili się z praktycznego używania systemu. Zadania, które postawiono przed uczestnikami szkolenia dotyczyły obsługi części naziemnej systemu, przeprowadzenia procedur przedstartowych, sterowania urządzeniem w różnych trybach lotu, prowadzenia obserwacji, zadań nawigacyjnych oraz wykrycia, identyfikacji i likwidacji wybranych celów.

– Za pomocą tego systemu można dostarczyć w trybie automatycznym w wybrane miejsce środek bojowy oraz zidentyfikować cel przed jego eliminacją, co jest dużą zaletą podczas działania na własnym terytorium. Przy jego pomocy można prowadzić obserwację potencjalnych celów, a jego wsparcie może zapewnić przewagę, bez potrzeby wysyłania żołnierzy bezpośrednio w rejon walki. Najnowsza wersja WARMATE, na której ćwiczą nasi żołnierze, w fazie ataku nie wykorzystuje silnika, co czyni ją praktycznie bezgłośną i utrudnia wykrycie jej do samego uderzenia w cel. – wyjaśnia dowódca plutonu ogniowego WARMATE 2 Lubelskiej Brygady OT.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w realiach konfliktów zbrojnych w znaczący sposób zwiększy skuteczność działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.  Rozpoczęte w 2 LBOT szkolenie operatorów systemu WARMATE jest jednym z etapów w drabince szkoleń, z jakimi będą musieli zmierzyć się terytorialsi wybrani do nowej specjalności w Siłach Zbrojnych RP. Szkolenia operatorów odbywały się będą w systemie rotacyjnym raz w miesiącu. Ponadto pierwsi żołnierze odbyli już kursy w zakresie technika i administratora.