Stypendysta z „Ekonomika”

Stypendysta z „Ekonomika”

Mateusz Maryńczak z zamojskiego „Ekonomika został laureatem i stypendystą IV edycji Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”.
Poznaliśmy już laureatów IV edycji Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Organizatorem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. W programie skierowanym do uczniów szkół średnich województwa lubelskiego wzięło udział 27 liceów i techników.

Jednym z laureatów i stypendystów został Mateusz Maryńczak z ZSP nr 1 w Zamościu („Ekonomik”) uczący się w klasie 3b o profilu technik informatyk Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. Mateusza w realizacji i wykonaniu zadań, dokumentowaniu i obserwacjach fenologicznych, nawiązaniu współpracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz w innych działaniach określonych w regulaminie wspierał nauczyciel biologii i chemii – opiekun dydaktyczny Waldemar Kobylarz.