Lubelscy terytorialsi podsumowali 2022 rok

Lubelscy terytorialsi podsumowali 2022 rok

Miniony rok był dla żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT okresem intensywnych działań na rzecz administracji publicznej i lokalnej społeczność w ramach operacji „Silne Wsparcie” i „Niezawodna Pomoc”. Aktywnie prowadzili rekrutację i powołania nowych ochotników. W 2022 roku terytorialsi przejęli również zadania niemilitarnej części zarządzania kryzysowego w MON.

Rozbudowa WOT na Lubelszczyźnie

W minionym roku nabrała tempa rozbudowa struktur Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie lubelskim – w Kraśniku rozpoczął działalność 24 batalion lekkiej piechoty, a w Chełmie 19 Nadbużańska Brygada OT. Wydarzenia te pociągnęły za sobą reorganizację struktur 2 Lubelskiej Brygady OT. W nowym podziale, w ramach 2 LBOT znajduje się obecnie 5 batalionów lekkiej piechoty z siedzibą w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku oraz Zamościu.  

Rok 2022 upłynął również pod znakiem intensywnych działań rekrutacyjnych i rozbudowie kadry zawodowej 2 LBOT. Szeregi brygady zasiliło około 850 nowych żołnierzy i obecnie brygada liczy ponad 3150 żołnierzy. W sumie liczebność WOT pod koniec roku przekroczyła 36 tys. żołnierzy, w tym blisko 32 tys. ochotników oraz ponad 4 tys. żołnierzy zawodowych. Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem również u kobiet, które stanowią ponad 20% formacji, a średnia wieku żołnierza OT to 33 lata. Pod koniec roku do WOT ruszyły również powołania żołnierzy rezerwy, którzy będą pełnić służbę w ramach aktywnej rezerwy.

Ważnym wydarzeniem zamykającym pewien rozdział w historii 2 Lubelskiej Brygady OT było zakończenie służby na stanowisku dowódcy przez płk. Tadeusza Nastarowicza i przekazanie obowiązków na ręce zastępcy dowódcy brygady ppłk. Sławomira Miazgi, który będzie pełnić tą funkcję do czasu wyznaczenia nowego dowódcy.

Intensywne szkolenia i doskonalenie kompetencji

Rok 2022 obfitował w szkolenia.Lubelska Brygada OT oprócz weekendowych szkoleń rotacyjnych, zrealizowała w sumie 8 szkoleń podstawowych dla nowych ochotników i 6 szkoleń wyrównawczych dla żołnierzy rezerwy. Przeprowadzono 9 szkoleń zintegrowanych na poligonach w Nowej Dębie, Wędrzynie oraz w stałych rejonach odpowiedzialności. W maju lubelscy terytorialsi u boku wojsk operacyjnych i sojuszników z NATO brali udział w ćwiczeniu Defender Europe 2022, które miało na celu budowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami i partnerami USA i NATO. Z kolei w sierpniu wzięli udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami operacyjnymi pk. HUZAR-22.

Żołnierze 2 LBOT doskonalili również swoje umiejętności na licznych kursach i szkoleniach, m.in.: dla operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye, operatorów systemu amunicji krążącej WARMATE, uczestniczyli także w szkoleniach niszczenia celów opancerzonych. Lubelscy terytorialsi wielokrotnie brali udział w szkoleniach z medycyny pola walki, organizowanych, m.in. przez instruktorów z Gwardii Narodowej USA. Udział w tych zajęciach pozwolił na budowę tzw. kompetencji podwójnego zastosowania, przydatnych zarówno podczas działań bojowych, katastrof czy zdarzeń masowych.

Bezpieczeństwo wschodniej granicy – operacja „Silne Wsparcie”

W 2022 roku Lubelska Brygada realizowała operację „Silne Wsparcie”, której celem było wzmocnienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego w województwie lubelskim na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Od początku operacji tj. od września 2021 r. do działań zostali skierowani terytorialsi z Lubelszczyzny i Podlasia, a wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy, w działania wspierające Straż Graniczną zaangażowano również żołnierzy z pozostałych brygad WOT. W kulminacyjnym momencie granicę ochraniało blisko 2 tys. terytorialsów. Do wsparcia z powietrza zaangażowano Bezzałogowe Statki Powietrzne FlyEye z Grup Rozpoznania Obrazowego. Operatorzy wykonali w sumie ponad 2300 godzin lotów, w tym ponad 1500 godzin w 2 LBOT. Żołnierze WOT prowadzili patrole piesze i mobilne, a na Lubelszczyźnie, ze względu na specyfikę terenu przygranicznego, prowadzono również patrole konne oraz patrole wodne na rzece Bug.

„Niezawodna Pomoc” dla uchodźców z Ukrainy

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, Polacy szeroko otworzyli swoje serca i granice dla uchodźców z Ukrainy. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak już w pierwszych dniach wydał decyzję o skierowaniu żołnierzy WOT do wsparcia działań samorządów, administracji publicznej i Straży Granicznej. Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT wspierali 11 punktów recepcyjnych i 4 punkty informacyjne dla uchodźców w naszym województwie. W sposób szczególny byli zaangażowani w organizację pomocy uchodźcom na Dworcu PKP w Chełmie, gdzie w szczytowym momencie przyjmowali ok. 1,5 tys. uchodźców na dobę. Do dziś lubelscy terytorialsi pomagają w rozładunku transportów w Wojewódzkim Punkcie Przyjęć Pomocy Humanitarnej w Lublinie.

W ramach operacji „Niezawodna Pomoc” WOT w sumie udzieliły wsparcia blisko 2,5 mln. uchodźcom, z czego ponad 685 tysiącom zapewniono transport do miejsc na terenie całego kraju i poza jego granicami. Przetransportowano również ponad 1585 ton materiałów niezbędnych do egzystencji i udzielenia doraźnej pomocy uchodźcom.

Zarządzanie kryzysowe

W kwietniu 2022 r. weszły w życie zapisy ustawy o obronie Ojczyzny, w myśl której Wojskom Obrony Terytorialnej powierzono niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Zgodnie z ustawą Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT zastąpili dotychczasowych szefów WSzW i stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia wojskowego na wypadek powstania sytuacji kryzysowych w regionie.

W ubiegłym roku 2 LBOT przeprowadziła kilka szkoleń ze służbami z użyciem różnych scenariuszy wydarzeń. Jednym z przedsięwzięć szkoleniowych z zarządzania kryzysowego było ćwiczenie pk. „Przyjazna Energia-2022” w Radzyniu Podlaskim, na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu. Z kolei w powiecie biłgorajskim terytorialsi uczestniczyli w ćwiczeniach zgrywających siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pk. „Korczów-22”.

Inne formy zaangażowania społecznego

W natłoku obowiązków żołnierze WOT nie zapomnieli o podjętym zobowiązaniu w stosunku do bohaterów i poprzedników – żołnierzy Armii Krajowej. Od początku działalności lubelscy terytorialsi szczególną opieką otaczają kombatantów i weteranów w swoim stałym rejonie odpowiedzialności, organizując spotkania okolicznościowe i różne akcje pomocowe. Swoim zaangażowaniem i codzienną służbą zapewniają kombatantów, że ich marzenia i dążenia do wolnej i niepodległej ojczyzny nie były mrzonkami.

Kolejną formą społecznego zaangażowania terytorialsów są akcje HDK. Obecnie w 2 LBOT służy ponad 600 Honorowych Dawców Krwi, którzy w 2022 roku oddali do regionalnych centrów krwi na Lubelszczyźnie ponad 500 litrów krwi. Ponadto wzrosła do 300 liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku wśród żołnierzy 2 LBOT.

por. Marta Gaborek, 2 LBOT