„Chcę usłyszeć…” – seminarium w ramach obchodów Światowego Dnia Słuchu

„Chcę usłyszeć…” – seminarium w ramach obchodów Światowego Dnia Słuchu

3 marca br. Zakład Pedagogiki Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej wraz z ACS Audika Sp. z o. o. organizują Studenckie Seminarium Naukowe w ramach obchodów Światowego Dnia Słuchu, pt. „Chcę usłyszeć…”, które odbędzie się w gmachu AZ przy ul. Henryka Sienkiewicza 22A.

Wydarzenie ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu inkluzji – kształcenia dzieci z uszkodzeniami w obrębie aparatu słuchowego i przetwarzania słuchowego. Podczas seminarium zostaną przedstawione programy MEiN, skierowane do grona dyrektorów, nauczycieli specjalistów celem wykorzystania i dostosowania warunków edukacyjnych do potrzeb dzieci. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie najnowszych osiągnięć z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej oraz zaprezentowanie najnowszej technologii informacyjno-komunikacyjnej w zakresie leczenia oraz profilaktyki niedosłuchu.