Erasmus + w ZSP nr 4 w Zamościu

Erasmus + w ZSP nr 4 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu otrzymał akredytację Erasmus+  na lata 2021-2027.

Uzyskanie akredytacji wiąże się z gwarancją regularnego otrzymywania środków finansowych na działania związane z wyjazdami zagranicznymi celem dokształcania kadry pedagogicznej.

W ramach projektu nauczyciele Zespołu będą mogli wyjeżdżać na kursy językowe, kursy językowo- metodyczne, kursy z zakresu cyfryzacji, kursy z zakresu wspomagania procesu nauczania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ponadto, w planie pięcioletnim rozwoju placówki, jest też obserwacja pracy (job shadowing), co pozwoli na wymianę doświadczeń, zapoznanie się z metodami pracy w innych europejskich placówkach oświatowych, oraz ze sposobami zarządzania projektami Erasmus+.

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczyciele współorganizujący kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 będą mieli możliwość:

– rozwoju kompetencji językowych (języka angielski) na różnych poziomach zaawansowania,

– doskonalenia kompetencji metodyczno – językowych ( język angielski),

– wzmocnienia europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności z zakresu realizowania projektów Erasmus+.

W tym roku planowane są trzy mobilności:

  1.  Do Sevilli w dniach 01- 04 maja 2023 r.

(dla pięciu nauczycieli w ramach obserwacji pracy pod kątem zarządzania projektami Erasmus+ – zespół koordynujący, dyrekcja szkoły, nauczyciel współorganizujący kształcenie).

  • Na Maltę w dniach 17- 28 lipca 2023r.

(dla ośmiu nauczycieli na kurs językowy – język angielski, w tym 2 nauczycieli matematyki, 2 nauczycieli  informatyki, pedagog specjalny, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka rosyjskiego, bibliotekarz/nauczyciel języka polskiego).

  • Na Maltę w dniach 17- 28 lipca 2023r

(dla dwóch nauczycieli języka angielskiego na kurs językowo-metodyczny).

W lutym 2023 r. został złożony wniosek budżetowy na rok szkolny 2023/2024 na kolejne mobilności nauczycieli: kurs metodyczny, kurs z zakresu zarządzania i usprawniania pracy nad poszczególnymi etapami projektów Erasmus+, obserwacja pracy (job shadowing) z zakresu funkcjonowania zagranicznej placówki edukacyjnej pod kątem zapoznania się z pracą zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego oraz z pracą bibliotekarza.

Działania projektowe związane z mobilnością nauczycieli nadzoruje zespół koordynujący w składzie: Monika Kowalczyk- Flak( nauczyciel języka angielskiego) i Natalia Łatyszewicz. (nauczyciel języka angielskiego)

Podjęte działania z pewnością będą miały wpływ na podniesienie jakości pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.