Wracają opłaty za parkingi

Wracają opłaty za parkingi

Od 1 kwietnia wznowiono pobór opłat za postój na parkingach przy parku miejskim oraz przy ul. Partyzantów (dawny PZU). Znajdują się one w Strefie 1, Podstrefie B obszaru objętego płatnym parkowaniem, które zostało ustalone w tych miejscach przez sześć miesięcy, do 30 września.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, określającą m. in. stawki opłat, za pierwszą godzinę postoju na powyższych parkingach płacimy 3 zł, za drugą 3,50 zł, za trzecią 4,00 zł. Czwarta i każda kolejna godzina kosztuje 3,00 zł. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa, kontroler nałoży opłatę dodatkową adekwatną do Podstrefy B w wysokości 80,00 zł.

źródło: UM Zamość