Dyskutowali o konfliktach zbrojnych Rosji

Dyskutowali o konfliktach zbrojnych Rosji

Jak zmieniała się taktyka i sposób prowadzenia wojny przez Rosję mówił studentom Akademii Zamojskiej dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej.

Historyk wygłosił dal studentów AZ wykład pt. „Konflikty zbrojne Rosji od 1853 roku. Aspekty militarne”.

 – Militaryzm był związany z budową imperium rosyjskiego. Od połowy XIX wieku, kiedy Rosja coraz bardziej wchodziła w nowoczesność, rozwijała przemysł oraz wojsko. Rosjanie zawsze starali się tej nowoczesności pilnować. Chociaż Rosja nie wygrywała każdej wojny, to każda porażka stanowiła dla niej dość ważny element doświadczenia i historii, z którego wyciągano wnioski. Przykładem jest tutaj Sewastopol podczas wojny krymskiej oraz Sewastopol podczas II wojny światowej, wojna japońska, czy wielka ojczyźniana II wojna światowa. Przez lata Rosjanie budowali swoją zmechanizowaną potęgę na lądzie, morzu i w powietrzu. Duże znaczenie miały dostawy od aliantów, które od 19343 r. w drugiej połowie wojny postawiły tę armię na nogi  – wyliczał dr Marcin Paluch ilustrując swój wykład grafikami oraz filmami. Odniósł się również do trwającego obecnie konfliktu na Ukrainie.

Warto zauważyć, że Rosja od lat po pewnym krótkim okresie pokoju zawsze dąży do wojen. Widzimy to dziś na przykładzie Ukrainy. Trzeba jednak podkreślić, że ten konflikt ma bardzo nowoczesny charakter, coraz większa rolę odgrywa technika, a przede wszystkim wykorzystanie dronów do wykrywania celów dla artylerii. Pokazuje również, jak ważną rolę od wieków, tak i obecnie dla wojska odgrywa dobrze zorganizowana logistyka – dostawy amunicji, sprzętu, żywności, bez których ciężko prowadzić jakiekolwiek działania – wskazywał historyk.

Wykład dr. Marcina Palucha odbył się 19 kwietnia br. w auli Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Pro Patria.