„Jagiełło” przyznał nagrodę im. Jana i Heleny Stefańczyków – Steftleben

„Jagiełło” przyznał nagrodę im. Jana i Heleny Stefańczyków – Steftleben

To już tradycja, że elementem pożegnania klas maturalnych w I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie jest przyznanie nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków – Steftleben.

Jest to wyróżnienie dla najwybitniejszego absolwenta danego roku, który ma wybitne uzdolnienia i zamiłowanie do pracy, potwierdzone ocenami i osiągnięciami, twórczo uczestniczy w życiu szkolnym oraz cieszy się dobrą opinią w środowisku.

W tym roku nominowani do tej nagrody zostali: z klasy IVA – Przemysław Błaszczak, Monika Chodorowska, Weronika Pawlas, Justyna Wysocka, Sebastian Lewandowski, z klasy IVB – Maciej Cieśliński, Błażej Mazurek, Paweł Szuba.

Kapituła wyróżnienie to przyznała Monice Chodorowskiej.