Dziewczyny z I LO stypendystkami Fundacji Zakłady Kórnickie

Dziewczyny z I LO stypendystkami Fundacji Zakłady Kórnickie

Paulina Groch i Weronika Maciesza, abiturientki I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu uzyskały roczne stypendium studenckie ufundowane przez Fundację Zakłady Kórnickie.

Nagrody oraz listy referencyjne wręczył dziewczynom osobiście przedstawiciel Fundacji dr Marek Przybylski. Stypendia są nagrodą za zajęcie 3. miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Praca Organiczna 2.0. Konkurs polegał na przygotowaniu i przedstawieniu projektu nawiązującego do ideałów pracy organicznej, której propagatorem był Władysław Zamoyski, darczyńca Fundacji.

O skali sukcesu uczennic świadczy fakt, iż w konkursie brało udział 400 przedstawicieli szkół z całego kraju. Paulina i Weronika, reprezentując województwo lubelskie, przygotowały projekt „Bee-UNI”. Dziewczyny pracę nad projektem rozpoczęły w czerwcu 2022 roku, celem było poszerzenie świadomości w zakresie idei pracy organicznej, a także popularyzowanie postaw prospołecznych i rozwijanie kreatywności uczniów. Projekt  już we wrześniu został wybrany przez komisję i uznany za najlepszy dla województwa lubelskiego, tym samym znalazł się w II etapie konkursu, podczas którego autorki wykazały powiązanie projektu z ideą „Pracy Organicznej”. Projekt opierał się na działalności w mediach społecznościowych,  dziewczyny stworzyły stronę internetową, https://beeuni.wixsite.com/beeuni,  podłączyły  do niej profile co miało stanowić ogólnodostępny sposób na dzielenie się z odbiorcami informacjami, doświadczeniami i pomysłami na tematy związane z samorozwojem jednostki, jak również jej wkładem w rozwój społeczeństwa.  

Opiekunką dziewczyn była Agnieszka Niańko – nauczycielka, opiekunka wolontariatu, inicjatorka wielu projektów społecznych realizowanych przez młodzież.

Zarówno mentorkę uczennic, jak i dyrekcję I LO uhonorowano dyplomami za długoletnią współpracę owocującą m.in. corocznie przyznawanymi stypendiami dla uzdolnionych uczniów liceum.