Przed nami XV Zamojska Noc Muzeów

Przed nami XV Zamojska Noc Muzeów

Tegoroczna edycja Zamojskiej Nocy Muzeów pod hasłem Śladami ważnych gości w Zamościu odbędzie się 19 maja 2023 r. Muzeum Zamojskie i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał ponownie dla zwiedzających otwarte zostaną nocą w godzinach 18:00-24:00! a Galeria Rzeźby prof. Mariana Koniecznego w godzinach 18:00-22:00!
Przesłaniem Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada w dniu 18 maja, jest podkreślenie roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo – wspólne dziedzictwo całej ludzkości. Muzea odgrywają we współczesnym świecie rolę pośredników między kulturami, wzbogacają je, przyczyniają się do rozwoju i zrozumienia społeczeństw i kultur. Święto to daje możliwość muzealnikom do bliższego spotkania z publicznością, a publiczności z kolei pozwala zapoznać się w znacznie szerszym niż zazwyczaj zakresie z zadaniami i specyfiką pracy muzeów. Z Międzynarodowym Dniem Muzeów ściśle związana jest Europejska Noc Muzeów, w Polsce zwana krótko Nocą Muzeów. Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku, od 2001 jest imprezą o zasięgu ogólnoeuropejskim. Po raz pierwszy w Polsce Noc Muzeów miała miejsce w Poznaniu w 2003 roku. W Zamościu Noc Muzeów organizowana jest przez Muzeum Zamojskie od 2009 roku.