Międzynarodowa dyskusja o zagrożeniach bezpieczeństwa w AZ

Międzynarodowa dyskusja o zagrożeniach bezpieczeństwa w AZ

Międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne, którazostała zorganizowana przezInstytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina) oraz Instytut Społeczno-Ekonomiczny Akademii Zamojskiej w Zamościu, to kolejna z cyklu konferencji, które odbywają się co dwa lata i których tematyka dotyczy różnych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie.  Sympozjum odbędzie się w dn. 18-19 maja br. w Zamościu.

Wybór problematyki dyskusji w ramach kolejnych konferencji inspirowany jest bieżącymi wydarzeniami. Tak było w 2021 roku, gdy w związku z pandemią Covid-19 przedmiotem obrad były zdrowotne zagrożenia bezpieczeństwa, tak też jest i dziś, gdyż 2022 i 2023 rok został zdominowany przez agresję Rosji na Ukrainę. Aktualnie, kwestie militarne nabierają nowego znaczenia i wymagają pogłębionych analiz, z tego też względu przedmiotem obrad trzeciej z cyklu konferencji stały się właśnie zagrożenia militarne bezpieczeństwa w warunkach procesów globalizacji.

W trakcie konferencji podjęta zostanie teoretyczno-metodologiczna refleksja nad bezpieczeństwem militarnym i jego zagrożeniami, zarządzaniem systemem bezpieczeństwa, czy też wpływem zagrożeń o militarnych charakterze na inne wymiary bezpieczeństwa. Poruszony zostanie szeroki wachlarz zagadnień – od kwestii prawnych dotyczących ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych, po wielowymiarowe zagrożenia o charakterze militarnym oraz globalne konsekwencje płynące z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej.

Podczas dwóch dni obrad, wygłoszonych zostanie blisko 100 referatów i wystąpień, zorganizowanych w cztery panele tematyczne oraz panel studencki.
W pierwszym dniu obrad, oprócz naukowej sesji plenarnej, zorganizowana została także debata plenarna z udziałem praktyków: gen. prof. Stanisława Kozieja, gen. dr. Dariusza Parylaka.

Podczas konferencji referaty zaprezentuje liczna reprezentacja Akademii Zamojskiej, a w uroczystym otwarciu udział weźmie także Rektor Akademii Zamojskiej dr. hab. prof. AZ Paweł Skrzydlewski.

Istotne jest, że pokłosiem każdego spotkania są obszerne, wydane z najwyższą troską o jakość naukową tomy redagowanych monografii zbiorowych. Planowanym wydawcą tomu pokonferencyjnego będzie Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydawnictwo Akademii Zamojskiej „Officina Simonidis” w Zamościu.