Dyskutowali o zagrożeniach militarnych w  procesach globalizacji

Dyskutowali o zagrożeniach militarnych w  procesach globalizacji

Blisko 100 wystąpień i referatów wygłoszono podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne”, która została zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina) oraz Instytut Społeczno-Ekonomiczny Akademii Zamojskiej w Zamościu.

To kolejna z cyklu konferencji, które odbywają się co dwa lata i których tematyka dotyczy różnych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie. Podczas wydarzenia poruszono szeroki wachlarz zagadnień – od kwestii prawnych dotyczących ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych, po wielowymiarowe zagrożenia o charakterze militarnym oraz globalne konsekwencje płynące z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej.

Konferencja poświęcona była szeroko rozumianemu bezpieczeństwu militarnemu. Tematyka dwudniowych obrad została zdominowana przez konflikt rosyjsko-ukraiński, który toczy się za naszymi wschodnimi granicami od ponad roku oraz jego konsekwencje i wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. Jak zauważono w trakcie obrad niezwykle ważne jest odpowiednie zarządzanie systemem bezpieczeństwa by przeciwstawić się zagrożeniom w wymiarze globalnym oraz podkreślono korelację między wymiarem militarnym a innymi wymiarami bezpieczeństwa – powiedział dr Łukasz Potocki, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. W trakcie konferencji wygłoszono blisko 100 referatów i wystąpień, zorganizowanych w cztery panele tematyczne oraz panel studencki. W pierwszym dniu obrad, oprócz naukowej sesji plenarnej, zorganizowana została także debata plenarna z udziałem praktyków, w tym gen. dr. Dariusza Parylaka, Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych.

Warto zaznaczyć, że efektem końcowym konferencji będzie publikacja naukowa, zawierająca wygłoszone referaty. Jednym z wydawców tomu pokonferencyjnego będzie Wydawnictwo Akademii Zamojskiej „Officina Simonidis” w Zamościu.

Patronem honorowym wydarzenia był Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne” odbyła się w Akademii Zamojskiej oraz zamojskim ratuszu  dniach 18-19 maja 2023 r.