Studentki pedagogiki AZ na wizytach studyjnych 

Studentki pedagogiki AZ na wizytach studyjnych 

Studentki II roku pedagogiki AZ miały okazję poznać specyfikę pracy i funkcjonowania Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku.  

 – Było to dla nas zupełnie nowe doświadczenie pedagogiczne. Żadna z nas nigdy nie była w takim miejscu i miałyśmy różne wyobrażenia o Wiosce. Dojeżdżając na miejsce ukazał nam się widok kilkunastu, niemal identycznych domków, wokół których było dużo zieleni – relacjonuje Agnieszka Czerniak, studentka II roku pedagogiki.  

Dyrektor Wioski Dziecięcej SOS – Dariusz Krysiak – i jego zastępca – Barbara Michota przedstawili studentkom ideę powstania wiosek, przybliżyli historię jej założyciela, a także w bardzo interesujący sposób opowiedzieli o pracy w Wiosce i codziennych sytuacjach, z którymi muszą zmierzyć się pracownicy oraz przebywający podopieczni. Studentki AZ miały możliwość przeprowadzenia wywiadu z opiekunką zatrudnioną w placówce – udzielone odpowiedzi w pełni ukazały misję, trud i pełne oddanie pracowników Wioski SOS na rzecz opieki i wychowania dzieci.  

Na terenie Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku funkcjonuje także Centrum Specjalistyczne SOS, gdzie podopieczni mogą otrzymać kompleksową, bezpłatną pomoc terapeutyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną. Studentki pedagogiki mogły zobaczyć m.in. pracownię logopedyczną, kolorową salę terapii sensorycznej, miejsce do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. 

Kolejnym punktem pedagogicznego wyjazdu był Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim, w którym studentki zostały przywitane przez dyrektor – Iwonę Miśkiewicz-Rachwał. Studentki podzielone na 2-3 osobowe zespoły obserwowały zajęcia prowadzone przez różnych specjalistów pracujących na terenie ośrodka. Wspomnieć należy, iż jest to placówką pobytu dziennego przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem w wieku od 3 do 25 lat. Prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Ujrzenie niepełnosprawności sprzężonych było dla nas dość ciężkim przeżyciem szczególnie, że niektóre z nas mają już swoje dzieci. Jesteśmy pełne podziwu dla pań pracujących w ośrodku, jak również dla rodziców tych dzieci, iż mają tyle siły psychicznej – mówi studentka, Agnieszka Czerniak. 

W drodze powrotnej, studentki odwiedziły Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Janowie Lubelskim, gdzie pod opieką przewodnika mogły zapoznać się z piękną wystawą poświęconą gatunkom rodzimych zwierząt Lasów Janowskich. Oprócz wystawy poznały „Uroczysko Kruczek” – miejsce położone na samym skraju Janowa Lubelskiego w pięknym kompleksie leśnym Lasów Janowskich, gdzie znajdują się drewniane kapliczki Drogi Krzyżowej wiodące do kaplicy św. Antoniego.  

Do Zamościa wróciłyśmy bogatsze o nową wiedzę i doświadczenia. Odrobinę zmęczone, ale zadowolone, że mogłyśmy zobaczyć coś więcej, poznać coś od środka, a nie tylko z artykułów naukowych i książek – dodaje Agnieszka Czerniak. 

Wizyty studyjne przeprowadzone były w ramach zajęć „Metodyka wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na kierunku pedagogika.