Krok w kierunku budowy odcinka S17 Izbica-Sitaniec

Krok w kierunku budowy odcinka S17 Izbica-Sitaniec

Spośród 12 ofert na wykonanie odcinka S17 Izbica-Sitaniec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie opiewającą na kwotę 522 288 546,78 zł.

Taką propozycję złożyło złożyło konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano w tym roku.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa niespełna 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Przebiegać on będzie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec, planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt