Wychowanie fizyczne dla nauczycieli – nowość w ofercie Akademii Zamojskiej

Wychowanie fizyczne dla nauczycieli – nowość w ofercie Akademii Zamojskiej

Wychowanie fizyczne dla nauczycieli – to nowy kierunek, który wzbogacił ofertę studiów podyplomowych Akademii Zamojskiej.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do nauczania przedmiotu i prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji szkolnej.

Studia trwają 3 semestry, program obejmuje łącznie 320 godzin zajęć, w tym 80 godzin wykładów, 180 godzin ćwiczeń i 60 godzin praktyk zawodowych.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych, program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w  prawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450 z poz. zm.).

Autorem programu jest dr Krzysztof Okapa – dyrektor Instytutu Turystki i Rekreacji AZ.

Planowany termin uruchomienia studiów to październik 2024 r.

Szczegółowe informacje o kierunku znajdują się na stronie https://www.akademiazamojska.edu.pl/pl/page/2491-wychowanie-fizyczne-dla-nauczycieli-nowosc

Dodatkowe informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji AZ

ul. Hrubieszowska 24, pokój 7 A 22 – 400 Zamość
tel. 663 188 380

e-mail: podyplomowe@akademiazamojska.edu.pl