Święto pielęgniarek i położnych

Święto pielęgniarek i położnych

Rektor i wykładowcy Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Zamojskiej wzięli udział w obchodach Dnia Pielęgniarki i Położnej zorganizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, z przewodniczącą Joanną Walewander na czele.

Z okazji święta życzenia satysfakcji z pracy i sukcesów zawodowych wszystkim pielęgniarkom i położnym złożył rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. ucz. Przypomnijmy, że Uczelnia prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, a od nowego roku akademickiego w murach AZ pojawią się studenci fizjoterapii (studia magisterskie) oraz ratownictwa medycznego (studia licencjackie).

Włodarzowi Uczelni towarzyszyli wykładowcy i nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu AZ. W trakcie uroczystości część z nich została odznaczona „Złotym Czpekiem”. Otrzymali je: dr Maria Dorota Kwika, mgr Marta Gierek, mgr Beata Wojdyła, mgr Grzegorz Wojdyła. Odznaczenie to podziękowanie za wieloletnią pracę, zaangażowanie, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, profesjonalna opiekę niesioną potrzebującym i wysoką jakość świadczonych usług. 

Wydarzenie odbyło się 22 maja br. w Sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury.