Studiuj fizjoterapię w Akademii Zamojskiej!

Studiuj fizjoterapię w Akademii Zamojskiej!

– Studia na kierunku fizjoterapia to możliwość zdobycia dobrego  i poszukiwanego zawodu na rynku pracy, gwarancji dobrych zarobków, olbrzymiej satysfakcji z pracy z pacjentem – mówi dr n. med. Rafał Sapuła, koordynator ds. tego kierunku w Akademii Zamojskiej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Panie Doktorze starzejące się społeczeństwo oraz  szkody w zdrowiu po pandemii COVID-19 sprawiają, że coraz większa osób wymaga opieki rehabilitantów. Jak duże jest zapotrzebowanie na takich specjalistów w naszym regionie?

Zapotrzebowanie na fizjoterapeutów jest olbrzymie i stale rośnie. Podyktowane jest to m.in. zmianami demograficznymi, starzejącym się społeczeństwem i związanym z tym narastającym zjawiskiem niepełnosprawności ale także rosnącą świadomością ludzi na temat zasadności stosowania rehabilitacji. Warto podkreślić, że właściwie zaordynowana rehabilitacja jest bezpieczną, w zasadzie pozbawioną działań ubocznych, ale skuteczną formą terapii. Obecnie zawód fizjoterapeuty jest zawodem deficytowym. W tym momencie tylko w mojej placówce – Zamojskiej Klinice Rehabilitacji jestem skłonny przyjąć  do pracy co najmniej 10 nowych fizjoterapeutów. Osobiście nie słyszałem, aby fizjoterapeuta szukający pracy nie mógł znaleźć zatrudnienia. A warto podkreślić, iż na terenie naszego regionu powstają nowe podmioty lecznicze świadczące usługi rehabilitacyjne, które też potrzebują fizjoterapeutów. Są to oddziały rehabilitacyjne, ośrodki rehabilitacji dziennej, pracownie fizjoterapii, ale również ośrodki opieki długoterminowej, poradnie leczenia bólu, sanatoria. Fizjoterapeuci świetnie sprawdzają się także w roli trenerów personalnych znajdując zatrudnienie w siłowniach, ośrodkach spa.

Fizjoterapia odgrywa również kluczową rolę dla sportowców niezależnie od uprawianej przez nich dyscypliny. Dziś trudno wyobrazić sobie jakikolwiek zespół bez speca od rehabilitacji po kontuzji…

Tak to prawda. Fizjoterapeuta obok trenera  jest kluczową postacią w teamie opiekującym się sportowcami. Poza usprawnianiem po urazach zajmuje się także przygotowaniem kondycyjnym, profilaktyką urazów oraz odnową biologiczną.

W nowym roku akademickim studia magisterskie na kierunku fizjoterapia uruchamia Akademia Zamojska. Jak wyglądać będzie kształcenie specjalistów w tej dziedzinie?

Kształcenie fizjoterapeutów w Akademii Zamojskiej będzie opierać się na obowiązujących, nowoczesnych standardach określonych prawem. Dodatkowo chcemy wzbogacać program kształcenia o treści i umiejętności praktyczne, które  podniosą konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy. Mamy na to szereg pomysłów, nawiązujemy z tym celu współpracę z towarzystwami naukowymi, firmami szkoleniowymi chcąc zaproponować studentom zdobycie najwyższych kwalifikacji zawodowych.

Gdzie studenci fizjoterapii AZ będą zdobywać praktyczne umiejętności?

Nasz region ma bardzo bogate tradycje związane z rehabilitacją i fizjoterapią. Mamy szereg bardzo dobrych ośrodków, świetnych fizjoterapeutów, w tym ze stopniem specjalisty fizjoterapii, doskonałych lekarzy rehabilitacji medycznej, od których studenci będą czerpać umiejętności praktyczne. Kluczowymi podmiotami  leczniczymi w kształceniu fizjoterapeutów będą: Zamojska Klinika Rehabilitacji oraz  SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ale też inne renomowane placówki  z którymi podpisaliśmy umowy o współpracy. Poza tym Uczelnia stworzyła własne doskonałe zaplecze dydaktyczne dla studentów z najnowocześniejszą bazą sprzętową.

Pan Doktor ma na swoim koncie setki magistrantów oraz bogate doświadczenie i uznanie jak chociażby poprzez pełnienie funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej czy jako ekspert sejmowej komisji polityki senioralnej. Od kogo jeszcze studenci będą czerpać wiedzę i uczyć się pomagać innym?

Mamy kłopot bogactwa jeśli chodzi o kadrę dydaktyczną. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić zarówno fizjoterapeuci i lekarze z bogatym doświadczeniem zawodowym i naukowym, stale podnoszący swoje kompetencje i umiejętności.

Jak wygląda kwestia wynagrodzenia specjalistów fizjoterapii?

Wynagrodzenie fizjoterapeuty zależy od wykształcenia i specjalizacji. Najniższe ustawowe zasadnicze wynagrodzenie fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ramach umowy o pracę będzie wynosi odpowiednio: dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim i specjalizacją – 9200 zł brutto , zaś dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim – 7200 zł brutto.

Podsumowując, Panie Doktorze dlaczego warto wybrać studia na kierunku fizjoterapia w AZ?

Jest kilka czynników, które przemawiają za studiowaniem fizjoterapii na Akademii Zamojskiej. To przede wszystkim możliwość zdobycia dobrego  i poszukiwanego zawodu na rynku pracy, gwarancji dobrych zarobków, olbrzymiej satysfakcji z pracy z pacjentem. To także możliwość zdobywania ponadstandardowych umiejętności, wyjazdów szkoleniowych do najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków w ramach kształcenia umiejętności, to także szansa na rozwój naukowy.

Rozmawiał DC

Rafał Sapuła -dr n. med. , lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, medycyny paliatywnej, balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii, certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej; Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji; konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim.